• Background Image

    Naklejki z folii samoprzylepnej cięte po obrysie, dowolny kształt 

Feature Image

Drukujemy w najnowszej technologii

Jakość bez kompromisów - otrzymujesz gwarancję najwyższej jakości trwałych, ostrych, bezwonnych i ekologicznych naklejek w technologii HP Latex. Zapomnij o nie trwałych naklejkach w technologii solwentowej.

Dowolny kształt naklejek

Naklejki drukowane są w dowolnym rozmiarze, oraz kształcie. Maksymalna szerokość naklejki to 155 cm.

Feature Image

Cennik

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych folii, różne formaty, kształty oraz nakłady naklejek – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.
Cena już od
0.10 /gr szt
Przykładowe ceny naklejek 
100 X 100 MM:
Naklejki proste:

60 szt    - 60 zł netto
250 szt -  125zł netto

Naklejki złożone po obrysie (np. pies) 

60 szt - 120 zł netto
250 szt - 200 zł netto

Naklejki proste po obrysie:

60 szt - 100 zł netto
250 szt - 180 zł netto

Naklejki skomplikowane (np. tekst)

60 szt - 120 zł netto
250 szt - 200 zł netto